Preparat do impregnacji kostki brukowej

Opis

Zastosowanie

Impregnat do kostki brukowej zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci w podłoże, ograniczając rozwój glonów i porostów. Wytwarza trwałą, wysokoodporną warstwę na zabezpieczonych powierzchniach kostki brukowej i powierzchniach betonowych. Ogranicza powstawanie wykwitów solnych na zabezpieczonych powierzchniach. Uwydatnia i ożywia kolor dając efekt tzw. mokrej kostki.

Sposób użycia

  • Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić testy sprawdzające działanie preparatu na podłoże.
  • Podłoże powinno być czyste, suche, dobrze odtłuszczone i stabilne.
  • Preparat nanosimy za pomocą pędzla, wałka lub natrysku.
  • Zalecane jest wykonanie dwukrotnego malowania w krótkich odstępach czasu, dopóki pierwsza warstwa jest wilgotna.
  • Do momentu wyschnięcia należy chronić impregnowane powierzchnie przed opadami atmosferycznymi uszkodzeniami mechanicznymi.
  • Powierzchnie betonowe można impregnować po 28 dniach od wylania.

Temp. nakładania od +5 do +30°C.

Przechowywać oraz używać w temp. od +5 do +30 °C

Środki ostrożności

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa zgodnie z kartą charakterystyki. Chronić przed dziećmi. Pomieszczenia zamknięte dobrze wentylować. Używać rękawic ochronnych odpornych na działanie chemikaliów oraz odzieży ochronnej. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Unikać wdychania oparów produktu. Zachować ostrożność jak przy pracach z rozpuszczalnikami palnymi.

Wydajność

W zależności od chłonności kostki z 1l preparatu można zaimpregnować od 6 do 10m² przy jednokrotnej impregnacji.

Dostępne opakowania

1l, 5l.

Zdjęcia
Masz pytania związane z kostką brukową?

Skontaktuj się znami!